آلاچیق های چوبی
نوعی خیمه که از پارچه های ضخیم درست می کنند سایبانی که میان باغ یاصحرا از شاخه های درخت و چوب  می سازند .الاجق و آلاچق نیز گویند. در واقع آلاچیق به معنی داشتن مکان و سرپناه و محلی سرپوشیده در یک فضای باز  و سرسبز که محل مناسبی برای استراحت و آرامش در این فضا است و می توان گفت برای ارتباط با طبیعت و استفاده از مکان های طبیعی است . برای استفاده از آلاچیق استفاده از مواد و مصالح طبیعی همچون سنگ و چوب می تواندارتباط و حس نزدیکی با طبیعت رابرای ما ایجاد کند.

انواع آلاچیق    آلاچیق ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد قدیمی ترین نوع آلاچیق ها ،آلاچیق های چوبی  هستند که در طرح ها ی مختلف ساخته می شوند. امروزه علاوه بر چوب از فلز نیز می توان در ساخت آلاچیق بهره برد در گذشته سقف های گنبدی شکل در ساخت آلاچیق استفاده می شد ولی امروزه از طراحی های متنوع و شکل های متفاوت برای سقف استفاده می کنند .سقف آلاچیق ها را با ترکیب با چارچوب های چوبی پوشش می دهند در بعضی از مناطق باتوجه به نوع اقلیم و شرایط مصالح بومی  موجود  در منطقه استفاده از پوشال های گیاهی  مرسوم است  که بیشتر در شمال کشور مان دیده می شود. همچنین انواع آلاچیق را می توان به شکل ثابت و متحرک ساخت.

طراحی آلاچیق و ابعاد آن :  

طراحی آلاچیق بسته به سلیقه افراد و نوع تزیین و مکان های مختلف متفاوت است برخی افراد نماهای چوبی را ترجیح می دهند و  سبک قدیمی  و سنتی  همین جنس  یعنی چوب مورد پسند انهاست بعضی  دیگر سبک نو را می پسندند.بهمین دلیل در طراحی و اجرای ساخت آلاچیق از سلیقه و ایده های ارباب رجوع نیز بهره برده می شود تا بهترین نوع آلاچیق را مناسب به فضای در نظر گرفته شده اجراکرد.

ابعاد آلاچیق  

ابعاد یک آلاچیق نیز به بستگی به دو حالت دارد :  
مقدار فضای محوطه و مکانی که آلاچیق ساخته می شود.نفرات و تعداد افرادی که به شکل معمول می خواهند از آن بهره ببرند.به طور مثال ساختن آلچیق بزرگ در یک فضای کوچک زیبایی آن مکان را به هم می زند و شکل نامناسبی به فضای می دهد


متریال سقف  و دیواره های آلاچیق

 
سقف های و دیواره یا همان پایه های نگهداری سقف آلاچیق بسیار متنوع است.از سقف های چوبی ،گیاهی پارچه ای گرفته تا سقف های سفالی وغیره  نوع پایه ها نیز بسته به نوع انتخاب سقف تغییر پیدا می کند. سقف های چوبی بخصوص سقف های چوبی  مشبک  که باعث عبور نور خورشید می شوند نیز از شکل های سقف می باشد که دارای تنوع و طرح های زیادی می باشد.  یکی دیگر از نوع سقف ها جهت آلاچیق ها ،سقف هایی است که به کمک رشد گیاهان در بالای پایه ها شکل می گیرد ولی این سقف ها به مرور زمان پوشش می یابند. سقف های پارچه ای که با گیره های مخصوص به پایه ها و دیواره های متصل می گردد و براحتی می توان هرزمان که تمایل داشتید این سقف را بردارید یا سرجایش بگذارید. حصیر ها را نیز می تواند جز انتخاب شما و مورد مناسبی برای سقف و دیواره دانست .