کابینت هایگلاس گروه تولیدی افراز چوب

کابینت هایگلاس
کار کابینت هایگلاس تولید شده توسط گروه تولیدی افراز چوب.
بدنه کار از ملامین و رویه کار از هایگلاس سوپر پاک چوب کار شده است و برای زیر سینگ از ضدآب و صفحه 5سانت برای کار (سینگ و گاز و پیشخان و....).